Zespól przemawiajacy za szmerem przygodnym jest nastepujacy:


Zespół przemawiający za szmerem przygodnym jest następujący: 1) niestałość szmeru nawet podczas tego samego badania, objawiająca się zmiennością siły oraz siedziby szmeru sam przez się objaw ten nie dowodzi jednak, że szmer jest przygodny, niestały bowiem może być szmer organiczny w ostrym zapaleniu wsierdzia zastawkowego 2) słabe przewodzenie wyrażające się tym, że szmeru nie słychać już na odległości 2-3 cm od miejsca jego osłuchiwania jednak organiczny szmer przedskurczowy w zwężeniu lewego ujścia żylnego nieraz słyszy się tylko na bardzo ograniczonej przestrzeni 3) przeważnie jest to szmer skurczowy, najczęściej łagodny, słyszalny zwykle na koniuszku lub na tętnicy płucnej 4) stłumienie sercowe często bywa niezmienione, nie ma też wzmocnienia drugiego tonu na tętnicy płucnej. Szmery nieorganiczne różnią się od organicznych tym, że z poprawą czynności serca zwykle słabną, czasami po początkowym nasileniu, mogą zniknąć, a organiczne sta ją się silniejsze cechy szmerów Osłuchując szmery określamy: 1) stosunek szmeru do okresu czynności serca 2) silę szmeru 3) jego charakter 4) jego siedzibę 5) kierunek rozchodzenia się szmeru. Szmery słyszalne w okresie od początku pierwszego tonu do początku drugiego, są szmerami skurczowymi, słyszalne zaś w okresie od początku tonu rozkurczowego do początku następnego tonu skurczowego, są rozkurczowym i te zaś spośród rozkurczowych, które słyszy się bezpośrednio przed pierwszym tonem, są przedskurczowe. [patrz też: kanarki allegro, leszek bobin, rak płaskonabłonkowy płuc ]

Powiązane tematy z artykułem: kanarki allegro leszek bobin rak płaskonabłonkowy płuc