Wiedzie to do powstania szmeru, który oczywiscie trwa dluzej niz ton

Wiedzie to do powstania szmeru, który oczywiście trwa dłużej niż ton. Jeżeli przy tym, jak to się dzieje np. w niedomykalności zastawki dwudzielnej, uderzają o siebie dwie fale krwi: postępująca i zwrotna, to powstające wiry przyczyniają się również do wytrącania zastawek i ścian z równowagi i w ten sposób pośrednio, lecz tylko pośrednio, sprzyjają powstawaniu szmeru. Głoszone wciąż jeszcze zdanie o powstawaniu szmerów wskutek bezpośredniego uderzenia fal krwi o siebie jest niezgodne z istotnym stanem rzeczy. Szmer ceteris paribus jest tym silniejszy, im wytrącone z równowagi tkanki są zdolniejsze do drgania. Zdolność do drgań ściany każdego tworu zależy od jego sprężystości i masy. W sercu największą zdolnością do drgań odznaczają się cienkie, niezgrubiałe zastawki, również ściany tętnic głównej i płucnej, a następnie coraz mniej ściana przedsionków i komór. Dlatego też szmer skurczowy w zwężeniu ujścia tętnicy główne j jest tak często chropowaty, szorstki, a rozkurczowy w zwężeniu lewego ujścia żylnego słaby. By drgania mogły wywołać szmer niezbędny jest dostatecznie silny prąd krwi dostateczna jej ilość i pewne rozmiary nieprawidłowego otworu. Toteż szmery w wadach serca mogą zniknąć w okresie bardzo znacznego osłabienia mięśnia sercowego, np. w okresie przed zgonnym (agone), po bardzo silnym krwotoku, a także, jeżeli zastawki odpowiedniego ujścia zostaną zupełnie zniszczone albo zrosną się prawie całkowicie, tak iż zostanie bardzo mała szczelina, przez którą sączy się krew do komory lub tętnicy. [podobne: leszek bobin, olej canola, ruszające się zęby sennik ]

Powiązane tematy z artykułem: leszek bobin olej canola ruszające się zęby sennik