Teoria osmotyczna

Jak wiadomo Ludwig uzależniał wzmożone wytwarzanie się chłonki od wielkości ciśnienia w naczyniach włosowatych, czyli wysunął tzw. teorię filtracyjną. Zwiększonemu ciśnieniu w naczyniach włosowatych i wahaniom ich przepuszczalności jako filtru przypisuj ą i obecnie wielkie znaczenie. Jednak już Heidenhein przeciwstawił się teorii filtracyjnej Ludwiga twierdząc, że wytwarzanie chłonki jest sprawą wydzielniczą, gdyż rozmaitymi ciałami chemicznymi, tzw. limfagoga udaje się pobudzić wytwarzanie chłonki. Jakie jednak czynniki fizyczne lub chemiczne- są podstawą biologicznej czynności naczyń włosowatych Heidenhein nie wyjaśnia. Jego termin sekrecja nie mógł przekonać tych zwolenników fizycznego tłumaczenia biologicznych procesów, którzy wysunęli pojęcie przepuszczalności tkanek. Teoria osmotyczna Wprowadzenie pojęcia półprzepuszczalności otoczki pozwoliło na próby ujęcia patogenezy obrzęku w oświetleniu fizyko-chemicznym. Wysunięto więc teorię osmotyczną. [patrz też: rak płaskonabłonkowy płuc, implanty zębów poznań, biochrom ]

Powiązane tematy z artykułem: biochrom implanty zębów poznań rak płaskonabłonkowy płuc