Szmery skurczowe, wywolane niedomykalnoscia zastawek, bywaja najczesciej dmuchajace lub chuchajace, a zalezne od zwezen ujsc najczesciej pilujace, chropowate


Szmery skurczowe, wywołane niedomykalnością zastawek, bywają najczęściej dmuchające lub chuchające, a zależne od zwężeń ujść najczęściej piłujące, chropowate. Szmer rozkurczowy organiczny w chorobach serca i wychodzących z niego naczyń stwierdza się: 1) w niedomykalności zastawek tętnicy głównej w drugim prawym międzyżebrzu przy mostku zgodnie z kierunkiem szmer jest najgłośniejszy na środku mostka na poziomie przyczepu trzeciego i czwartego żebra lub w miejscu przyczepu trzeciego lewego żebra do mostka, a niekiedy jest słyszalny tylko w tych miejscach, szmer nie znika, gdy uciśniemy żyłę szyjną w odróżnieniu od udzielonego szmeru rozkurczowego, powstającego czasami w opuszce prawej żyły szyjnej 2) w zwężeniu lewego ujścia żylnego pa koniuszku serca zależnie od siły skurczowej lewego przedsionka i stopnia zwężenia szmer ten może być przedskurczowy lub wypełniać cały okres rozkurczu albo jest słyszalny tylko na początku rozkurc zu 3) w niedomykalności zastawek tętnicy płucnej w drugim lewym międzyżebrzu przy mostku 4) w chorobie Durozieza na koniuszku 5) niekiedy w zwężeniu prawego ujścia żylnego w okolicy prawej połowy serca 6) czasami w przypadkach nie zarosłego przewodu tętniczego Botalla w drugim lewym międzyżebrzu 7) czasami w przypadkach tętniaka tętnicy głównej w drugim prawym międzyżebrzu przy mostku i na rękojeści mostka. Szmer rozkurczowy nieorganiczny stwierdza się: 1) w znacznej niedomykalności zastawek tętnicy głównej jako szmer przedskurczowy na koniuszku serca, gdy powracająca do lewej komory krew unosi płatki zastawki dwudzielnej i przez to zwęża lewe ujście żylne 2) w zapaleniu lub zwyrodnieniu mięśnia sercowego jako szmer przedskurczowy na koniuszku serca w okresie bardzo znacznego osłabienia i przyśpieszenia czynności serca, gdy krew zalegająca w lewej komorze wskutek niedostatecznej jej siły skurczowej unosi płatki zastawki dwudzielnej 3) w drugi m prawym międzyżebrzu przy mostku we względnej niedomykalności zastawek tętnicy głównej, wywołanej Jej rozszerzeniem np. w toku nadciśnienia samorodnego. [patrz też: szmer skurczowy, kanarki allegro, otwór winslowa ]

Powiązane tematy z artykułem: kanarki allegro otwór winslowa szmer skurczowy