Rytm plodowy (embryocardia) cechuje sie

Rytm płodowy (embryocardia) cechuje się tym, że tony są jednakowo ciche, o jednakowym czasie trwania i jednakowym odstępie czasu między tonem skurczowym i rozkurczowym z jednej strony a rozkurczowym i następnym skurczowym z drugiej strony czynność serca jest przyśpieszona. Od rytmu płodowego odróżnia się rytm wahadłowy, w którym tony są głośne i czynność serca nieprzyśpieszona. Rytm płodowy i wahadłowy świadczą o osłabieniu mięśnia sercowego. Spostrzega się je najczęściej w przebiegu chorób zakaźnych i w ciężkich uszkodzeniach mięśnia sercowego na tle marskości nerek i innych chorób. Pojawienie się rytmu wahadłowego i płodowego pogarsza wybitnie rokowanie. Szmery W chorobach narządu krążenia nieraz słyszy się w okolicy sercowej szmery. Zależnie od miejsca ich powstawania, odróżnia się szmery wewnątrz sercowe, czyli wsierdziowe i zewnątrz sercowe. Podział szmerów wsierdziowych. Szmery wewnątrz sercowe dzielą się na szmery orga niczne, nieorganiczne, czyli czynnościowe i przygodne, zwane gorączkowymi, niedokrwistymi itd. Do szmerów organicznych zalicza się tylko te, które zależą od organicznej niedomykalności zastawek, od organicznego zwężenia ujścia żylnego albo tętniczego lub od zboczeń rozwojowych. Zatem szmer, słyszalny np. w przewlekłym zapaleniu mięśnia sercowego bez uszkodzenia zastawek, nie jest szmerem organicznym. Szmerami nieorganicznym i nazywamy te, które powstają na tle względnych wad serca, zwanych także czynnościowymi, tzn. wad, zależnych od zaburzeń czynności zastawek bez anatomicznych zmian zastawek. [więcej w: anty hcv cena, otwór winslowa, sanmed ]

Powiązane tematy z artykułem: anty hcv cena otwór winslowa sanmed