Odporność na artemizynę w malarii Plasmodium falciparum

Terapie skojarzone oparte na artemisininie są zalecanymi lekami pierwszego rzutu w leczeniu malarii falciparum we wszystkich krajach z chorobą endemiczną. Istnieją niedawne obawy, że skuteczność takich terapii zmniejszyła się na granicy tajsko-kambodżańskiej, historycznie w miejscu pojawiającej się oporności na lek przeciwmalaryczny. Metody
W dwóch otwartych, randomizowanych badaniach porównywano skuteczność dwóch metod leczenia niepowikłanej malarii falciparum w Pailin, zachodniej Kambodży i Wang Pha w północno-zachodniej Tajlandii: artesunat podawany doustnie w dawce 2 mg na kilogram masy ciała na dobę, przez 7 dni i artesunate podawane w dawce 4 mg na kilogram dziennie, przez 3 dni, a następnie meflochina w dwóch dawkach w sumie 25 mg na kilogram. Ocenialiśmy wrażliwość in vitro i in vivo na Plasmodium falciparum, farmakokinetykę artesunu i molekularne wskaźniki oporności.
Wyniki
Przebadaliśmy 40 pacjentów w każdej z dwóch lokalizacji. Całkowity średni czas klirensu pasożyta wynosił 84 godziny (odstęp międzykwartylny, od 60 do 96) w Pailin i 48 godzin (zakres międzykwartyla- nowy, od 36 do 66) w Wang Pha (P <0,001). Wzmocnienie potwierdzone za pomocą testu łańcuchowej reakcji polimerazy wystąpiło u 6 z 20 pacjentów (30%) otrzymujących monoterapię artesunatem i z 20 (5%) otrzymujących terapię artesunatem-meflochiną w Pailin, w porównaniu z 2 z 20 (10%) i z 20 (5%), odpowiednio, w Wang Pha (P = 0,31). Te znacznie odmienne odpowiedzi parazytologiczne nie zostały wyjaśnione różnicami w farmakokinetyce wieku, artesunianu lub dihydroartemisininy, wynikami izotopowych testów czułości in vitro lub przypuszczalnymi korelacjami molekularnymi oporności na lek P. falciparum (mutacje lub amplifikacje genu kodującego białko oporności wielolekowej [PfMDR1] ] lub mutacje w genie kodującym sarko-endoplazmatyczną retikulum wapnia ATPase6 [PfSERCA]). Zdarzenia niepożądane były łagodne i nie różniły się istotnie pomiędzy obiema grupami leczenia.
Wnioski
P. falciparum zmniejszył podatność in vivo na artesunat w zachodniej Kambodży w porównaniu z północno-zachodnią Tajlandią. Oporność charakteryzuje się wolnym klirensem pasożyta in vivo bez odpowiednich redukcji w konwencjonalnych testach wrażliwości in vitro. Środki ograniczające są pilnie potrzebne. (Numer ClinicalTrials.gov, NCT00493363 i Current Controlled Trials, ISRCTN64835265.)
Wprowadzenie
Artemisininy są uznanymi lekami przeciwmalarycznymi o doskonałym profilu bezpieczeństwa.1 Terapie skojarzone oparte na artemisininie są obecnie zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako leczenie pierwszego rzutu w niepowikłanej malarii falciparalnej we wszystkich obszarach, gdzie malaria jest endemiczna. 2. Zastąpienie nieskuteczne, niewłaściwe leczenie (chlorochina i sulfadoksyna-pirymetamina) z terapiami skojarzonymi opartymi na artemisininie zmniejszyło zachorowalność i śmiertelność związaną z malarią.3-5 Preparat pozajelitowy zastępuje chininę w leczeniu ciężkiej malarii.6 Ostatnio pojawiły się oznaki, że skuteczność terapia skojarzona na bazie artemizyny i monoterapia artesunatem spadły w zachodniej Kambodży.7-10 Oporność na artemizynę byłaby katastrofalna w kontekście globalnej kontroli malarii. Aby scharakteryzować reakcje na leczenie na pochodne artemizyniny i przedstawić dowody na planowanie strategii pomiarów ograniczających, WHO i programy kontroli malarii w Kambodży i Tajlandii stworzyły wielopartyjną grupę zadaniową.
[patrz też: hematopoeza, leszek bobin, karta dawcy szpiku ]

Powiązane tematy z artykułem: hematopoeza karta dawcy szpiku leszek bobin