Odporność na artemizynę w malarii Plasmodium falciparum cd

Tympaniczną temperaturę rejestrowano co 6 godzin. Czasy rozrzedzenia gorączki zostały zdefiniowane jako czas do pierwszego odczytu temperatury poniżej 37,5 ° C i czas do rozpoczęcia pierwszego 24-godzinnego okresu, w którym temperatura utrzymywała się poniżej 37,5 ° C. Zdarzenia niepożądane rejestrowano na standardowym formularzu. Pasożyty aseksualne i liczby gametocytów określono w 0, 4, 8 i 12 godzinach, a następnie co 6 godzin, aż dwa kolejne szkiełka były pozbawione bezpłciowych pasożytów. Czas klirensu pasożyta zdefiniowano jako czas od rozpoczęcia leczenia do pierwszego negatywnego rozmazu krwi. Współczynniki redukcji pasożytów zostały obliczone jako 100 minus procent redukcji w stosunku do poziomu podstawowego. Dalsze oceny
Pacjenci byli oceniani co tydzień do 63 dnia po przyjęciu do szpitala i zalecano im powrót w przypadku złego samopoczucia. Próbki krwi zebrano po przyjęciu i w czasie jakiegokolwiek nawracającego parazytemii, dla celów genotypowania pasożyta. Ekstrakcję DNA i oczyszczanie przeprowadzono przy użyciu standardowego zestawu (QIAamp DNA Mini Kit, Qiagen). Amplifikację i analizę przeprowadzono jak opisano poprzednio.13 Polimorfizmy w genach kodujących białka powierzchniowe merozoitu Plasmodium falciparum (MSP-1 i MSP-2) i białka bogatego w glutaminian (GLURP) porównano między próbkami uzyskanymi przed i po leczeniu. odróżnić ponowną infekcję od ponownego pojawienia się
Nawracające zakażenie P. falciparum leczono w grupie otrzymującej artesunat-monoterapię artesunatem w dawce 4 mg na kilogram na dzień, a w grupie artesunat-meflochina z artesunatem w dawce 6 mg na kilogram na dzień, w połączeniu z doksycykliną w dawka 3,5 mg na kilogram dziennie u pacjentów w wieku 8 lat i starszych lub klindamycyna w dawce 10 mg na kilogram dwa razy dziennie u młodszych dzieci. Wszystkie te schematy trwały 7 dni.
Farmakokinetyka Artesunate i Dihydroartemisinin
Próbki krwi żylnej uzyskano w 0, 0,25, 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 12 godzin po pierwszej dawce artesunu. W Pailin próbki zebrano na lodzie we wstępnie schłodzonych probówkach z fluorkiem-szczawianem. Po badaniach metodologicznych 15 probówek zmieniono na probówki z heparyną litową do badania w Tajlandii. Próbki odwirowano w 4 ° C i przechowywano w ciekłym azocie aż do analizy. Stężenia artesunatu i dihydroartemizininy w osoczu (czynny metabolit artesunatu) mierzono za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią masową po ekstrakcji w fazie stałej. 16 Artesuniany i dihydroartemisyniny znakowane stabilnym izotopem stosowano jako wzorce wewnętrzne. Współczynniki zmienności dla wszystkich próbek kontroli jakości wynosiły mniej niż 5% dla wszystkich stężeń leku. Farmakokinetykę scharakteryzowano za pomocą analizy niekompartmentowej, przy użyciu oprogramowania WinNonlin, wersja 5.0 (Pharsight). Stężenie Artesunate i dihydroartemisinin w miejscu Kambodży pomnożono przez 1,09 w celu dostosowania do różnych antykoagulantów stosowanych w miejscu w Tajlandii.15 Zgłaszano zaobserwowane maksymalne stężenia artesunatu i dihydroartemisininy w osoczu oraz obserwowane czasy do maksymalnego stężenia.
Testowanie in vitro wrażliwości na lek przeciwmalaryczny
Przeprowadzono badania in vitro wrażliwości na leki u pasożytów świeżo otrzymanych od pacjentów badania w laboratoriach Institute Pasteur (Phnom Penh, Kambodża) i SMRU (Mae Sot, Tajlandia) za pomocą standardowej 48-godzinnej metody hamowania wychwytu 3H-hypoksantyny .17 Jako odniesienie zastosowano przystosowany do laboratorium szczep 3D7
[podobne: implanty zębów poznań, leszek bobin, psychoterapia szczecin ]

Powiązane tematy z artykułem: implanty zębów poznań leszek bobin psychoterapia szczecin