Odporność na artemizynę w malarii Plasmodium falciparum ad 5

Reakcje kliniczne i parazytologiczne u badanych pacjentów, według lokalizacji. Usunięcie parazytu było znacznie wolniejsze w przypadku Pailina (tabela 2), a średni czas klirensu pasożyta w obu grupach leczenia Pailina łącznie wynosił 84 godziny (zakres międzykwartylowy, 60 do 96), w porównaniu z 48 godzinami (zakres międzykwartylowy, od 36 do 66) w obie grupy Wang Pha (P <0,001). Po rozpoczęciu leczenia w Pailin, 73% pacjentów miało parazytemię po 48 godzinach, 55% po 72 godzinach i 20% po 96 godzinach; odpowiadające wartości procentowe w Wang Pha wynosiły 45%, 8% i 3% (P <0,001). W Pailin, gęstość pasożyta na początku badania była podobna u dzieci poniżej 16 lat (średnia geometryczna, 50,046 na milimetr sześcienny, 95% przedział ufności [CI], 22 767 do 110 007) oraz u dzieci w wieku co najmniej 16 lat i dorosłych ( średnia geometryczna, 71366 na milimetr sześcienny, 95% CI, 49 614 do 102 654) (P = 0,33). W Pailin średni czas klirensu pasożyta wśród 11 dzieci wynosił 78 godzin (odstęp międzykwartylny, od 60 do 96) w porównaniu z 84 godzinami (odstęp międzykwartylny, od 66 do 96) wśród 29 dorosłych i dzieci w wieku co najmniej 16 lat ( P = 0,67). Aby ocenić, czy wykluczenie dzieci z Wang Pha w Tajlandii, badanie miało wpływ na wyniki, dane z kambodżańskich dzieci zostały wyłączone z analizy; różnica czasów klirensów między dwoma badanymi miejscami pozostawała istotna (p <0,001) (tabela S2 w dodatkowym dodatku). Porównaliśmy również czasy klirens pasożytów obliczone na podstawie codziennej liczby pasożytów u 3264 pacjentów (1996 dorosłych i dzieci w wieku co najmniej 16 lat i 1268 dzieci poniżej 16 lat) w obszarze badań w Tajlandii w latach 1995-2007, a także czasy obliczone na podstawie zliczeń co 6 godzin u 1214 pacjentów z hiperparazytemią (449 dorosłych i dzieci w wieku co najmniej 16 lat i 765 dzieci poniżej 16 lat), którzy byli leczeni schematami zawierającymi artesunat. Po dostosowaniu do parazytemii, miejsca badania i roku przyjęcia, nie było znaczącej różnicy dla dzieci poniżej 16 lat w porównaniu z dorosłymi i dziećmi w wieku co najmniej 16 lat w czasie klirensu pasożytów (P> 0,20 dla wszystkich porównań). Rysunek 2. Rysunek 2. Krzywe luzu pasożytów. Dane te są znormalizowanymi wartościami logarytmicznymi log10 znormalizowanymi w czasie u 20 pacjentów w każdej grupie leczonej. Paski T wskazują połowę zakresów międzykwartylowych. Monoterapia artesunizująca składała się z artesunatu w dawce 2 mg na kilogram masy ciała przez 7 dni. Leczenie artesunatem-meflochiną składało się z artesunatu w dawce 4 mg na kilogram przez 3 dni, a następnie meflochiny w dawce 15 mg na kilogram w dniu 3 po przyjęciu i 10 mg na kilogram w dniu 4 po przyjęciu.
Różnica w czasach klirensu pasożytów również pozostała znacząca, gdy analiza była stratyfikowana zgodnie z normalizowaną gęstością pasożyta log10 przy przyjęciu (p = 0,008). Dalsza analiza regresji liniowej, skorygowana o wyjściową gęstość pasożyta, wykazała, że miejsce było istotnym niezależnym predyktorem czasu do klirensu pasożyta, niezależnie od tego, czy dzieci były uwzględnione w modelu (współczynnik, 18,1, 95% CI, 8,9 do 27,2, P <0,001). ) lub wyłączone z modelu (współczynnik, 18,7, 95% CI, 8,0 do 29,4, P = 0,001) [patrz też: psychoterapia szczecin, kto moze oddac krew, szmer skurczowy ]

Powiązane tematy z artykułem: kto moze oddac krew psychoterapia szczecin szmer skurczowy