Obrzek

Obrzęk Jednym z bardzo zawiłych zagadnień patologii jest obrzęk, który spotykamy w najrozmaitszych stanach patologicznych w związku z zaburzeniem prawidłowej regulacji wody. Obrzękiem nazywamy nagromadzenie się płynu w tkankach i przestrzeniach międzytkankowych, który swoim składem bliski jest osoczu krwi i chłonki. Nagromadzenie się płynu związane jest z zaburzeniem normalnej przemiany wodnej ustroju, zarówno miejscowej w tkankach jak i ogólnej. Obrzęki mogą być różnego pochodzenia:, sercowego, nerkowego, zatruciowego, charłaczego, mechanicznego, naczynio-ruchowego, nerwowego,głodowego, zapalnego l alergicznego. Mimo rozmaitych przyczyn obrzęku zasada. ich jest jednak zawsze ta sama, powstają mianowicie zawsze takie same warunki, które powodują zatrzymywanie się wody w ustroju. Woda, jak wiadomo, znajduje się w ustroju w dwóch różnych postaciach. Jedna postać to wolna woda, dzięki której rozpuszczają się elektrolity i jest ona zatrzymywana w ustroju przez zwiększenie ich stężenia we krwi i tkankach. Woda wolna łatwo się wydala, jeżeli zmniejszy się stężenie elektrolitów. Druga postać wody w ustroju – to woda związana w większej lub mniejszej ilości z koloidami, co znów zależy od charakteru koloidów i warunków środowiskowych, które warunkują stopień wodochłonności koloidów. [podobne: karta dawcy szpiku, zapalenie szpiku, mutacje somatyczne ]

Powiązane tematy z artykułem: karta dawcy szpiku mutacje somatyczne zapalenie szpiku