Czytanie deficytów w schizofrenii i ich zwiazek z dysleksja rozwojowa: przeglad

Chociaż schizofrenię i dysleksję rozwojową uważa się za odrębne zaburzenia pod względem klinicznej prezentacji i wyniku czynnościowego, oba obejmują zaburzenia w procesach, które wspierają umiejętne czytanie, w tym język, percepcję słuchową, percepcję wzrokową, kontrolę okulomotoryczną i funkcję wykonawczą. Co więcej, ostatnie prace zaproponowały wspólną neurorozwojową podstawę dla dwóch zaburzeń, jak sugeruje nakładanie się genetyki i patofizjologii. Tak więc, te linie badań sugerują, że czytanie może być podobnie dotknięte w schizofrenii i dysleksji. W tym przeglądzie badamy badania nad zdolnościami czytania u osób chorych na schizofrenię i przeglądamy potencjalne mechanizmy leżące u podstaw deficytów czytania w schizofrenii, które mogą być dzielone z osobami dotkniętymi dysleksją. Wyjaśnienie związku między zaburzeniem czytania w schizofrenii i dysleksją mogłoby pozwolić na lepsze zrozumienie patofizjologicznych podstaw schizofrenii i mogłoby ułatwić remediację deficytów poznawczych, które mają wpływ na codzienne funkcjonowanie. [patrz też: rak płaskonabłonkowy płuc, szmer skurczowy, implanty zębów poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: implanty zębów poznań rak płaskonabłonkowy płuc szmer skurczowy