Wplyw na osrodek pragnienia wywieraja takze bodzce kory mózgowej

Wpływ na ośrodek pragnienia wywierają także bodźce kory mózgowej. Wiadomo bowiem, że uczucie pragnienia można wywołać na drodze psychicznej, jak również można je zniweczyć wysiłkiem woli lub zainteresowaniem osoby wykazującej pragnienie innymi sprawami. Na drodze odruchowej można złagodzić uczucie pragnienia przez płukanie zimną wodą jamy ustnej. Należy jednak ściśle odgraniczyć uczucie pragnienia, spowodowane wysychaniem błon śluzowych jamy ustnej z niedostatecznego wydzielania śliny, od uczucia pragnienia, wywołanego hiperosmią krwi powstałą z różnych przyczyn. Niekiedy uczucie pragnienia powstaje z powodu przyzwyczajenia się do pobierania większej ilości wody. Wchodzi tu w grę nie tylko nerwowo-psychiczny stan człowieka, lecz także zachodzące wskutek przewlekłego nadmiernego wprowadzenia wody zaburzenia wodno-osmotycznej regulacji. Uczucie pragnienia w warunkach zarówno fizjologicznych jak i patologicznych jest jednym z regulatorów przemiany wodnej. W cukrzycy i moczówce prostej bowiem nadmierne wydalanie wody z moczem wywołuje uczucie pragnienia, które zmusza do pobierania większej ilości wody. Powstaje wtedy równowaga pomiędzy wydalaniem i pobieraniem wody, chociaż na poziomie patologicznym. [hasła pokrewne: kanarki allegro, leszek bobin, olej canola ]

Powiązane tematy z artykułem: kanarki allegro leszek bobin olej canola