Uszkodzenia ruchowe w schizofrenii

Pacjenci ze schizofrenią występują z różnymi zaburzonymi umiejętnościami komunikacji niewerbalnej. Wydajność gestów dłoni jest często upośledzona i związana z ocenami nieprawidłowości motorycznych. Jednak wpływ nieprawidłowości motorycznych na działanie gestów pozostaje niejasny. Aby przetestować związek między miarami ilościowymi zachowań motorycznych a jakościowymi ocenami działania gestów, skwantyfikowaliśmy parametry ruchów półautomatycznie w nagraniach wideo z oceną gestów. Trzydziestu jeden pacjentów ze schizofrenią (77,4%), schizofrenią (19,4%) lub zaburzeniami schizoafektywnymi (3,2%) i 32 zdrowymi grupami kontrolnymi dobranymi pod względem wieku, płci i edukacji przeszło ocenę kliniczną. Wykonanie testu apraksji kończyny górnej (TULIA) nagrano wideo u wszystkich pacjentów. Filmy zostały przeanalizowane za pomocą oprogramowania do analizy energii ruchu (MEA) w celu określenia parametrów ruchu i czasu. Pacjenci i ko ntrole różniły się znacznie pod względem ilościowego działania gestów: pacjenci wymagali więcej ruchu i więcej czasu na wykonanie zadań. Różnice wzrosły u pacjentów z ocenami jakości wykonania gestów pogorszonych jakościowo ( p <0,01). Różnice między grupami były najbardziej widoczne w domenie pantomimy, kiedy gesty wykonywane są zgodnie z instrukcjami słownymi. U pacjentów oceny zaburzeń motorycznych korelowały z czasem trwania ruchu, a dezorganizacja behawioralna korelowała z ilością ruchów podczas wykonywania gestów. Zaburzenia motoryczne związane z zaburzeniami, nieprawidłowa obserwacja działania, planowanie i monitorowanie, a także nieprawidłowości w zegarach wewnętrznych mogą tłumaczyć słabe działanie gestów dłoni w schizofrenii. Ilościowa analiza wideo oferuje unikalną możliwość analizy wzorców ruchów jako bezpośredniego działania układu motorycznego. W przyszłości może pomóc w monitorowaniu, ocenie stopnia zaawanso wania i rokowaniu w schizofrenii. [przypisy: anty hcv cena, sanmed, ortodonta, ortodoncja Kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: anty hcv cena ortodoncja Kraków ortodonta sanmed