Sensomotoryczne cechy bramkowania mezczyzn z agresywna psychoza i dyssocjalna osobowoscia: zwiazek z cechami antyspolecznymi i deprywacja psychospoleczna

Dowody sugerują, że przemoc wśród osób z psychozą nie jest jednorodna etiologicznie, a duża część tych, którzy angażują się w zachowania agresywne, ma współwystępujące aspołeczne zaburzenia osobowości. Wstępne badania wskazują, że ta podgrupa ma wyraźne historyczne i neuropsychologiczne cechy, które mogą wskazywać na różnorodne potrzeby terapeutyczne. W badaniu zbadano charakterystyki czuciowo-ruchowe brutalnych mężczyzn z diagnozami zarówno psychozy, jak i dyssocjalnego zaburzenia osobowości (DPD) (n = 21) w porównaniu z mężczyznami z przemocą z samą psychozą (n = 12), samym DPD (n = 14) i zdrowymi, nie -przebiegające męskie kontrole (n = 27), z zastosowaniem paradygmatu hamowania przedwczesnego (PPI). Wyniki wskazują, że w porównaniu z samą psychozą i zdrowymi grupami kontrolnymi, grupa współwystępująca miała niższy PPI, zwłaszcza w przedziale impulsów od 60 do ms. Grupa DPD zajęła pozycję pośrednią i nie różni ła się od żadnej grupy. Antyspołeczne cechy osobowości (czynnik dwa wyniki z Listy kontrolnej psychopatii – poprawione) i większa ostrość deprywacji psychospołecznej dzieci (w tym nadużyć fizycznych i seksualnych) były istotnie skorelowane ze słabym PPI w całej próbce klinicznej. Odkrycia sugerują różne profile bramkowania czuciowo-ruchowego w podgrupach sprawców przemocy, ze współwystępującą psychozą i DPD wykazującymi największe upośledzenie. Jest to zgodne z podwójną dawką wyjaśnienia deficytu wśród osób z obydwiema diagnozami, wyjaśnionymi przynajmniej częściowo przez obecność antyspołecznych cech osobowości i deprywację psychospołeczną w dzieciństwie. [hasła pokrewne: zapalenie szpiku, implanty zębów poznań, ruszające się zęby sennik ]

Powiązane tematy z artykułem: implanty zębów poznań ruszające się zęby sennik zapalenie szpiku