Oporność na tyreotropinę wywołaną przez mutacje w genie receptora tyreotropiny

Zespoły oporności na hormony można ogólnie zdefiniować jako stany wynikające ze zmniejszonej lub nieobecnej reakcji narządów końcowych na aktywne biologicznie hormony. Są spowodowane defektami receptorów hormonalnych lub defektów poreceptorowych.1-3 Mutacje w genie . receptora hormonu tarczycy powodują oporność na hormon tarczycy, który charakteryzuje się podwyższonymi stężeniami hormonu tarczycy w surowicy przy niewielkiej liczbie klinicznych i biochemicznych objawów nadmiar hormonu tarczycy i, przede wszystkim, normalne lub nieznacznie zwiększone wydzielanie tyreotropiny.1. Mutacje, które inaktywują receptor tyreotropiny lub białko wiążące nukleotydy G (wiążące nukleotyd guaninowy), które wiążą receptor z cyklazą adenylanową, powinny powodować oporność na tyreotropinę, co prowadzi do niedoczynności tarczycy lub eutyreozy ze zwiększonym wydzielaniem tyreotropiny, w zależności od kompletności wady. Było kilka doniesień o pacjentach z wrodzoną niedoczynnością tarczycy, 4-6, w tym z rodzinną niedoczynnością tarczycy, 7 i widoczną opornością na działanie tyreotropiny. Jednak sekwencjonowanie genów receptora tyreotropinowego i tyreotropinowego u tych pacjentów nie wykazało żadnych nieprawidłowości. Opisujemy trzy rodzeństwo, które miało eutyreozę i miało prawidłowe stężenia hormonu tarczycy w surowicy, ale wysokie stężenia tyreotropiny. Mieli mutacje w obu allelach genu receptora tyreotropiny, odziedziczonego po jednym z rodziców. Zmutowany receptor tyrropiny odziedziczony po ojcu prawie nie wykazywał aktywności biologicznej, a odziedziczony po matce miał zmniejszoną aktywność.
Opisy przypadków
Propositus, druga z trzech córek urodzonych przez niepowiązanych rodziców, miała stężenie tyreotropiny we krwi wynoszące 103 mU na litr (normalne, <20) na przesiewowe badania noworodków. Jej tarczyca była normalna podczas skanowania radiojodem. W wieku 16 dni miała stężenie tyreotropiny w surowicy wynoszące 47 mU na litr i stężenie tyroksyny (T4) w surowicy wynoszące 9,2 .g na decylitr (119 nmoli na litr); 24-godzinna absorpcja radiojodu przez tarczycę wyniosła 23% (normalnie, 8 do 30%). Ze względu na wysokie wartości tyreotropiny w surowicy, była leczona T4.
Wyniki te spowodowały testowanie jej starszej siostry (Daughter 1), a następnie czterech lat, których rozwój fizyczny i psychiczny był normalny. Stężenie tyreotropiny w surowicy wynosiło 80 mU na litr (normalnie, 0,5 do 6,2), a stężenie T4 w surowicy wynosiło 9,8 .g na decylitr (126 nmoli na litr, normalnie, 6,0 do 13,0 .g na decylitr [77 do 167 nmoli na litr]) . Miała normalny tarczowy obraz radiojodowy z trzygodzinną dawką 9%. Rok później potraktowano ją T4 w dawce dziennej 50 .g, co zmniejszyło stężenie jej tyreotropiny w surowicy do 38 mU na litr. Cztery lata później najmłodsza córka (córka 3) również miała wysokie stężenie tyreotropiny we krwi (96 mU na litr) przy normalnym stężeniu T4 (13,0 .g na decylitr [168 nmol na litr]). Po potwierdzeniu wysokiej wartości tyreotropiny przez jej pomiar w surowicy (53 mU na litr), była leczona T4.
Tabela 1. Tabela 1. Testy funkcji tarczycy u członków rodziny o oporności na tyypropinę. Wszyscy członkowie rodziny mieli gruczoły tarczowe o normalnej wielkości, a żadna z nich nie miała objawów żadnych objawów niedoczynności tarczycy w żadnym momencie
[przypisy: pokazywarka allegro, szmer skurczowy, usuwanie laserowe owłosienia ]

Powiązane tematy z artykułem: pokazywarka allegro szmer skurczowy usuwanie laserowe owłosienia