Odporność na artemizynę w malarii Plasmodium falciparum ad

Przedstawione tutaj testy zostały przeprowadzone w ramach tej inicjatywy. Metody
Projekt badania
Przeprowadziliśmy dwa otwarte, randomizowane, kliniczne, parazytologiczne i farmakokinetyczne badania, aby porównać reakcje terapeutyczne z artesunatem w Pailin w zachodniej Kambodży, gdzie artemisyniny były stosowane od ponad 30 lat, a na północno-zachodniej granicy tajlandzko-birmańskiej region gdzie terapie skojarzone oparte na artemisininie zostały po raz pierwszy zastosowane11 w 1994 r. i pozostają wysoce skuteczne.5 Badanie było monitorowane zewnętrznie. Zatwierdzenie projektu badania uzyskano od Ministerstwa Zdrowia w Kambodży, Komitetu Etyki Wydziału Medycyny Tropikalnej Uniwersytetu Mahidol w Tajlandii, Komitetu Etycznego Oxford Medycyny Tropikalnej, Komitetu ds. Przeglądu Etyki Badań WHO oraz Grupy Przeglądu Technicznego Biuro Regionalne WHO w regionie zachodniego Pacyfiku.
Badaj witryny i pacjentów
Badania przeprowadzono w szpitalu referencyjnym Pailin w zachodniej Kambodży oraz w klinice Shoklo Malaria Research Unit (SMRU) w Wang Pha, w prowincji Tak, w północno-zachodniej Tajlandii. Przenoszenie malarii jest niskie i sezonowe w obu miejscach.12 W Pailin, dzieci w wieku powyżej 5 lat i dorosłe osobniki z nieskomplikowaną malarią falciparum (gęstość pasożyta, .10 000 na milimetr sześcienny krwi w czasie badania przesiewowego) zostały wpisane, jeśli pisemna zgoda zostały uzyskane od pacjenta lub, jeśli dziecko, od rodzica lub opiekuna. Badanie w Wang Pha w Tajlandii rozpoczęło się później, ale Komisja ds. Etyki Wydziału Medycyny Tropikalnej Uniwersytetu w Mahidolu nie zatwierdziła rejestracji dzieci, więc tylko nieupoważnieni dorośli i dzieci w wieku co najmniej 16 lat zostali zapisani po pisemnej informacji zgoda została udzielona przez pacjenta lub, jeśli dziecko, przez rodzica lub opiekuna. Pacjenci z ciężką chorobą, 2 zakażeniami współistniejącymi, zakażeniem innymi gatunkami malarii, zażywaniem leków przeciwmalarycznych w ciągu 48 godzin przed włączeniem do badania lub ze znanymi alergiami na artesunat lub meflokinę zostali wykluczeni.
Drug Therapy
Pacjenci zostali losowo przydzieleni, w blokach po 10, aby otrzymać artesuniany (Guilin Pharmaceutical, z przepakowywaniem i kontrolą jakości przez Sanofi-Synthelabo w celu dystrybucji w Kambodży i przez Atlantyk w celu dystrybucji w Tajlandii) lub artesunate plus meflokina (Medochemie dla Kambodży i MephaPharma dla Tajlandia). Monoterapię artesunatem podawano w dawce 2 mg na kilogram masy ciała na dobę, doustnie, przez 7 dni. Terapię artesunatem-meflochiną stosowano jako artesunat w dawce 4 mg na kilogram na dzień, doustnie, przez 3 dni, plus meflochina w dawce 15 mg na kilogram w dniu 3 i 10 mg na kilogram w dniu 4.
Nieprzezroczyste koperty zawierały unikalne numery badań pacjentów, a liczby odnoszące się do numerowanych przydzielonych zabiegów przeciwmalarycznych przechowywano w nieprzezroczystym, twardym pudełku. Podawanie leku obserwowano bezpośrednio. Jeśli wymioty wystąpiły w ciągu 30 minut po podaniu, powtórzono całą dawkę; jeśli wystąpiło między 30 a 60 minutą po podaniu, podano połowę dawki. Używano antybiotyków o działaniu przeciwmalarycznym. Wszyscy pacjenci byli hospitalizowani przez 7 dni.
Procedury kliniczne
Pełną historię kliniczną uzyskano po przyjęciu do szpitala i przeprowadzono badanie fizykalne oraz pobranie krwi
[więcej w: karta dawcy szpiku, kto moze oddac krew, hematopoeza ]

Powiązane tematy z artykułem: hematopoeza karta dawcy szpiku kto moze oddac krew