Nalezy wystrzegac sie podawania srodków przeczyszczajacych

Aby szybciej osiągnąć odpowiednie stężenie leku we krwi, podajemy w pierwszej dawce niekiedy 2-4 gramy. Przyjmuje się, że dawka dobowa sulfonamidów powinna wynosić 0,1–0,2 na kg wagi ciała. Leczenie powyższe powinno trwać co najmniej kilka dni, zależnie od ustępowania sprawy chorobowej. W podawaniu sulfonamidów należy kontrolować obraz krwi; aby nie dopuścić do zakwaszenia moczu, zaleca się podawanie dwuwęglanu sodu i dostatecznej ilości płynów. Należy wystrzegać się podawania środków przeczyszczających, np. siarczanów. O ile do zwalczenia zakażeń pneumokokowych i paciorkowcowych wystarczają sulfonamidy, o tyle do zwalczenia zakażeń gronkowcowych lepiej nadaje się penicylina. Niektórzy podają penicylinę 2 X na dobę nie zwracając uwagi na jej stały poziom we krwi, podając dwurazowo pełną dawkę dobową. [podobne: hipertonia, zapalenie szpiku, biochrom ]

Powiązane tematy z artykułem: biochrom hipertonia zapalenie szpiku