Hiperhidremia

Hiperhidremia W warunkach patologicznych widzimy hiperhidremię po obfitych krwotokach z powodu przejścia wody z tkanek do naczyń, co sprzyja utrzymaniu potrzebnego do życia ich wypełnienia. Strata znacznej ilości krwi powoduje hiperhidremię i w związku ze zwiększonymi przechodzeniem wody do krwi powstaje spadek białka w osoczu. W innych jednak stanach patologicznych ustroju mimo spadku białka nie widzimy hiperhidremii. Dotyczy to przede wszystkim chorób zakaźnych, zwłaszcza duru plamistego i płonicy. Jak wykazano na licznym materiale chorych na dur plamisty i płonicę w szpitalu warszawskim (Chocimska 5), zmniejszenie się zawartości białka w surowicy krwi posiada związek z czynnością układu wegetatywnego i nie zależy od rozwodnienia krwi. Hiperhidremia w tych chorobach nie powstaje, o czym świadczy prawidłowa liczba krwinek czerwonych w mm krwi i ilość hemoglobiny. Hiperhidremię widujemy w chorobach nerek nawet wtedy, kiedy ustrój traci dużo wody z moczem. Mechanizm hiperhidremii w chorobach nerek polega na tym, że we krwi z powodu zatrzymania chlorków zwiększa się ciśnienie osmotyczne i w związku z tym zwiesza się zatrzymanie wody. Hiperhidremia powstaje również w cukrzycy i w ,niedomogach serca. [więcej w: leszek bobin, sanmed, szmer skurczowy ]

Powiązane tematy z artykułem: leszek bobin sanmed szmer skurczowy