Bezpieczeństwo okołooperacyjne w ocenie podłużnej chirurgii bariatrycznej czesc 4

Przedoperacyjne leki stosowane przez pacjentów obejmowały leki przeciwdepresyjne (39,9%), statyny (26,6%), beta-blokery (17,9%) i narkotyki (16,1%). Pacjenci poddawani otwartemu obejściu żołądka Roux-en-Y, w porównaniu z laparoskopowym rakiem żołądka Roux-en-Y lub laparoskopowym regulowanym opaskowaniem żołądka, mieli wyższy medianowy wskaźnik masy ciała (50,9 dla otwartego bypassu żołądka Roux-en-Y, 46,9 dla laparoskopowego pomostowania żołądkowego Roux-en-Y i 44,1 dla laparoskopowego regulowanego opasania żołądka) i bardziej współistniejących stanów (p <0,001 dla wszystkich porównań). Pacjenci poddawani otwartemu pomostowi żołądkowemu Roux-en-Y na ogół cierpieli na najostrzejsze problemy współistniejące (np. Cukrzyca insulinozależna i niezdolność do chodzenia co najmniej 61 m, wymagające urządzeń pomocniczych); pacjenci poddawani laparoskopowemu pomostowi żołądkowemu Roux-en-Y lub otwartemu pomostowi żołądkowemu Roux-en-Y mieli więcej współistniejących stanów niż pacjenci poddawani laparoskopowemu regulowanemu opaskowemu żołądkowi (Tabela w dodatkowym dodatku).
Główny wynik
Tabela 2. Tabela 2. Niekorzystne wyniki w ciągu 30 dni po operacji, zgodnie z procedurą chirurgiczną. W analizach wyników wykluczono 166 pacjentów, którzy wykonywali operacje wykonywane stosunkowo rzadko, ponieważ domniemane ryzyko jest dość rozbieżne, a częstotliwości są zbyt małe, aby można było przeprowadzić sensowne analizy (tabela 2). W ciągu 30 dni po zabiegu zmarło 0,3% pacjentów: żaden z 1198 pacjentów, u których wykonano laparoskopowe regulowane opasywanie żołądka, 0,2% z 2975 pacjentów poddanych laparoskopowemu zabiegowi gastrycznego Roux-en-Y oraz 2,1% 437 pacjentów, którzy przeszli otwarte pomostowanie żołądkowe Roux-en-Y.
Zespolony punkt końcowy zgonu, zakrzepica żył głębokich lub żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, ponowna interwencja lub brak wypisu w 30 dni po zabiegu operacyjnym wystąpił u 4,1% pacjentów: 1,0% pacjentów poddanych laparoskopowemu regulowanemu opaskowemu żołądkowi, 4,8% z nich którzy przeszli laparoskopowe pomostowanie żołądka Roux-en-Y i 7,8% tych, którzy przeszli otwarte pomostowanie żołądka Roux-en-Y (Tabela 2). Pacjenci w otwartej grupie Roux-en-Y, u których operacja została rozpoczęta jako laparoskopowa i przekształcona na otwartą, miały mniejszą częstość złożonego punktu końcowego niż pacjenci, których operacja rozpoczęła się jako otwarta (3,9% w porównaniu z 8,3%). Najczęściej występującymi składnikami punktu końcowego były reoperacja brzuszna (2,6%) i interwencja endoskopowa (1,1%). Chociaż protokół zgłaszania zdarzeń niepożądanych obejmował tylko te zdarzenia, które wymagały ponownego zastosowania, zebraliśmy informacje na temat zdarzeń śródoperacyjnych. Podczas obejścia żołądka wykonano jedną nieplanowaną splenektomię, a trzech pacjentów poddano jednoczesnej naprawie lub podwiązaniu naczyń krwionośnych w celu kontrolowania krwawienia. Dane dotyczące postępowania po krwawieniu pooperacyjnym bez ponownego stosowania nie zostały zebrane.
Kilka charakterystyki pacjentów i typy zabiegów były powiązane z złożonym punktem końcowym w nieskorygowanych analizach (tabela 2 w dodatkowym dodatku). Ze względu na współzależności pomiędzy kilkoma zmiennymi, po dostosowaniu, tylko typ procedury (otwarte i laparoskopowe pomostowanie żołądka Roux-en-Y, w porównaniu z laparoskopowym regulowanym opaskowaniem żołądka), skrajne wartości wskaźnika masy ciała, niezdolność do chodzenia 200 Historia zakrzepicy żył głębokich lub żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz historia obturacyjnego bezdechu sennego były istotnie związane ze złożonym punktem końcowym
[hasła pokrewne: mutacje somatyczne, leszek bobin, sanmed ]

Powiązane tematy z artykułem: leszek bobin mutacje somatyczne sanmed